Skogsbrand 2020

Välkommen till Skogsbrand 2020

Skogsbrand 2020 är planerad att genomföras den 15-16 september på Frösö Park hotell i Östersund. Konferensen som skulle genomförts den 24-25 mars i Östersund blev framflyttad på grund av det rådande läget med coronasmittan.

Alla ni som anmält er till konferensen kommer att bli kontaktade och ombedda att bekräfta om ni vill flytta er anmälan till de nya datumen 15-16 september.

Skogsbrand 2020 är en nordisk konferens och mötesplats som riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa. Hur kan vi utveckla och ta del av varandras erfarenheter över de nordiska landsgränserna vid en händelse?
Vi ses i Östersund den 15-16 september!

Skogsbrand 2020 arrangeras av Räddningstjänsten Jämtland i samarbete med MSB.

Skogsbrand 2020 Skogsbrand - Östersund 15-16 september - Skogsbrand

25 000 hektar skog brann sommaren 2018

De omfattande skogsbränderna som drabbade Sverige sommaren 2018 medförde inte bara enorma materialskador på skogen utan påverkade även stora områden och dess invånare. MSB uppskattade att omkring 25000 hektar skog brann - det är en yta lika stor som 35 700 fotbollsplaner. Totalt brann skog ner till ett värde av nästan 1 miljard kronor under sommarens bränder 2018.

När bränderna rasade som värst deltog tio europeiska länder i släckningsarbetet. Danmark, Norge och Finland skickade alla stora resurser till Sverige under denna händelsen. De kommunala och statliga organisationerna sattes under stor prövning och press.

Hur kan vi göra för att förebygga och minska risken för skogsbränder?

Konferensen riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i de nordiska länderna som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa.

Vi vill att du ska få en bättre bild av vad som kan hända och vad som förväntas av dig som arbetar och hanterar dessa frågor. Hur kan du göra för att förebygga och minska risken för brandskador på skogen?

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet. Alla utställare på Skogsbrand 2020 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

img/sb2020/slidelogos/bgg.jpg
img/sb2020/slidelogos/sns_1.png
img/sb2020/slidelogos/storm.png
img/sb2020/slidelogos/dafo.png
img/sb2020/slidelogos/raincanon.png
img/sb2020/slidelogos/kefab.png
img/sb2020/slidelogos/ferno.png
img/sb2020/slidelogos/dymatic.png
img/sb2020/slidelogos/svebab.png
img/sb2020/slidelogos/brinab.png
img/sb2020/slidelogos/flameson.png